Wethouder Elly van Wageningen van de gemeente Lelystad beschouwt het Solarvation-project als een significante bijdrage aan de energiedoelstelling van de gemeente. “Het is ook mooi dat het de burgers via een gedeeld eigenaarschap betrekt bij dit traject.”

“Lelystad heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. We zijn daarin al langere tijd goed op weg, bijvoorbeeld met windturbines. Maar dat is niet genoeg om de doelstelling te halen. Daarom is het mooi dat zonne-energie meer aangewend wordt. Daken van woningen en bedrijven dragen zeker bij, maar zijn nog niet toereikend; vruchtbare landbouwgrond gebruiken heeft onze voorkeur ook niet. De behoefte aan geschikte plekken voor groene energie wordt groter, mede doordat we nu landelijk hebben afgesproken dat we in 2050 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken in Nederland.

Het bijzondere van Solarvation is dat ze aan de Wisentweg gebruik maakt van een verouderd bedrijventerrein van Wageningen Universiteit. Dit zonnepark combineert de aanleg van de zonnepanelen juist met een asbestsanering van de opstallen. Dat is meerwaarde. Tegelijk biedt dat zonnepark de mogelijkheid om te onderzoeken, wat er bijvoorbeeld onder de verhoogd geplaatste panelen geteeld kan worden om de grond weer te revitaliseren. In zekere zin is het een kwestie van pionieren. We nodigen nieuwe aanbieders graag uit en krijgen als gemeente meer vragen van investeerders in zonneparken, maar we willen zorgvuldig met de ruimte omgaan. Omdat het project van Solarvation qua ruimtelijke invulling, innovatie en duurzaamheidsgedachte goed past in ons beleid, hebben we de initiatiefnemers – binnen de kaders – zo goed mogelijk gefaciliteerd.

Een aspect dat me bijzonder aanspreekt in dit project is de mogelijkheid voor bewoners uit de regio Lelystad om een aandeel te kopen. Want duurzaamheid doe je met z’n allen, het liefst dichtbij; dit stimuleert het belang van zinvol en bewust leven. Daarnaast investeert Solarvation in een educatieve ruimte op het terrein: als wethouder met zowel duurzaamheid als onderwijs in mijn portefeuille ben ik daar alleen maar blij mee.”