Gedeputeerde Jan-Nico Appelman van Flevoland ziet het Solarvation-project als welkome aanvulling binnen de energietransitie waar de provincie zich in bevindt: “Vooral de driehoek innovatie, ondernemerschap en onderwijs is een relatie die kansen biedt.”

“Flevoland presteert met een groot aandeel aan windturbines al zeer goed ten opzichte van andere provincies met duurzame energie. Sterker, we gaan met de opschaling naar minder, maar krachtiger turbines al een tweede generatie in. Daarin nemen we het voortouw, maar we hebben meer bronnen nodig. Het gebied nabij Lelystad biedt genoeg schaalgrootte voor een significante bijdrage aan de energieambitie die we als provincie hebben. Vanuit de provinciale structuurvisie ‘Zon’ zoeken we naar de optimale manier om zonne-energie op te wekken.

Natuurlijk vind ik ook dat we zuinig moeten zijn op waardevolle landbouwgrond. Solarvation combineert het saneren van de oude gebouwen en vervuilde grond met de aanleg van een zonnepark. Wat mij betreft een hele mooie tijdelijke oplossing voor en invulling van deze verouderde en vervuilde locatie, waarbij we ondertussen kunnen experimenteren met verschillende duurzame vormen van energieopwekking. Vanuit dat oogpunt is de locatie ook interessant vanwege de aanwezigheid van Wageningen Universiteit en betrokkenheid van Acress. Zij kunnen een impuls geven aan onderzoek naar de mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie.

Maar ook dergelijke initiatieven zijn gebaat bij draagkracht. Daarom is het mooi dat Solarvation gebruik maakt van crowdfunding om de omgeving op een positieve manier erbij te betrekken. Als je zelf het rendement ervaart van dergelijke investeringen, spreekt het je meer aan. Ik kan me goed voorstellen dat je dan best een aandeel in dat park wilt hebben. Ik zie de duurzaamheidsambitie vooral ook als een beweging, die we met elkaar vormen: politiek, bewoners, ondernemers en onderwijs. Als die verbinding ontstaat, zijn we op de goede weg.”