Het zonnepark Solarvation aan de Wisentweg bij Lelystad omvat 28 ha. Dat is ongeveer 7,5% van de benodigde 500 ha zonneparken die moet bijdragen aan de ambitie van Lelystad om in 2025 energieneutraal te zijn. Lelystads wethouder duurzaamheid Elly van Wageningen is enthousiast over Solarvation: “Dit is een heel innovatief project, hier komen zonne-energie maar ook bodemverbetering en educatie bij elkaar. Een dergelijk groot zonnepark is een belangrijke aanwinst voor Lelystad en draagt bij aan een nog duurzamere stad.”