Het zonnepark Solarvation bij Lelystad hoopt in 2020 operationeel te zijn. In de loop van 2018, tijdens de eerste bouwfase van het innovatieve en omvangrijke project Solarvation, zullen de bestaande gebouwen van de voormalige WUR-proefboerderij aan de Wisentweg worden gesloopt. Daarbij wordt tevens een start gemaakt met de asbestsanering op het terrein.

In de tweede fase zal de bouw van het zonne-energiepark worden gerealiseerd. Naar verwachting zal medio 2019 de eerste energie aan het net geleverd worden. In 2020 hoopt Solarvation het Experience Centre gereed te hebben. voor het publiek. Voor die tijd ziet Solarvation ook mogelijkheden voor open dagen waar bezoekers worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie.