Zon en innovatie. Die twee elementen komen samen in Solarvation. Sinds 2019 leveren de samenwerkingspartners in Flevoland zonne-energie via het net. Het bedrijf heeft vier pijlers.

Revitalisering omgeving

Solarvation is gevestigd aan de Wisentweg in Lelystad, op de grond op het voormalige terrein van proefboerderij de Waiboerhoeve. In 1997 is Wageningen University & Research (WUR) met de proefboerderij gestart. Op een deel van het terrein, 28 hectare groot, stonden diverse schuren, die sinds de sluiting van de proefboerderij in 2015 leeg stonden. Deze verouderde gebouwen zijn door Solarvation gesaneerd en het puin is zoveel mogelijk gerecycled.

Zonne-energie opwekken

De gemeente Lelystad heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Daartoe zijn flinke investeringen in duurzaamheid nodig. Voormalige locaties van de WUR lenen zich bij uitstek voor zonnepanelen. Solarvation saneert en ontwikkelt de terreinen om ze geschikt te maken voor zonneparken.

Bodemverbetering realiseren

Naast een bovengrondse revitalisering geeft Solarvation een impuls aan de bodemverbetering in de vorm van een gezonde waterhuishouding en gevarieerd bodemleven.

Onderzoek & educatie

Sinds de start werkt Solarvation nauw samen met kennispartners zoals WUR en Aeres Hogeschool. Bundeling van krachten biedt veel knowhow voor overheden, bedrijven en particulieren. Denk aan mogelijkheden om duurzaamheid te combineren met andere innovatieve toepassingen en om een energieopwekking duurzaam in te passen in het landschap.