Zon en innovatie. Die twee elementen komen samen in Solarvation. Sinds 2019 leveren de samenwerkingspartners in Flevoland zonne-energie via het net. Het bedrijf heeft vier pijlers.

Revitalisering omgeving

Solarvation is gevestigd aan de Wisentweg in Lelystad, op de grond op het voormalige terrein van proefboerderij de Waiboerhoeve. In 1997 is Wageningen University & Research (WUR) met de proefboerderij gestart. Op een deel van het terrein, 28 hectare groot, stonden diverse schuren, die sinds de sluiting van de proefboerderij in 2015 leeg stonden. Deze verouderde gebouwen zijn door Solarvation gesaneerden het puin is zoveel mogelijk gerecycled.

Zonne-energie opwekken

De gemeente Lelystad heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Daartoe zijn flinke investeringen in duurzaamheid nodig. Het voormalige terrein van de Waiboerhoeve aan de Wisentweg leent zich daarbij prima voor zonnepanelen. Solarvation heeft het terrein gesaneerd en in gericht met circa 100.000 zonnepanelen. Omgerekend levert dit stroomcapaciteit van maximaal 38 megawatt. Daarmee voorziet het in 7,5% van de benodigde duurzame energie in Lelystad.

Bodemverbetering realiseren

Naast een bovengrondse revitalisering geeft Solarvation een impuls aan de bodemverbetering in de vorm van een gezonde waterhuishouding en gevarieerd bodemleven.

Onderzoek & educatie

Het zonne-park van Solarvation is tot dusverre de grootste in Flevoland. Het kwam mede tot stand door samenwerking met partners als WUR en Aeres Hogeschool. Bundeling van krachten biedt veel knowhow voor overheden, bedrijven en particulieren. Denk aan mogelijkheden om duurzaamheid te combineren met andere innovatieve toepassingen en om een energieopwekking duurzaam in te passen in het landschap.