Solarvation werkt nauw samen met andere bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De deelnemers in projecten en innovatieve ontwikkeltrajecten vullen elkaar aan met hun specifieke expertise en kennis.

Application Centre for Renewable Resources

ACRRES(Application Centre for Renewable Resources) is hét landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen. Het is onderdeel van Wageningen University Research (WUR). Het team bestaat uit een mix van deskundigen vanuit verschillende disciplines. Het praktijkcentrum is een krachtenbundeling van de Lelystadse kennisinstellingen.

Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool is een grote onderwijsinstelling in Flevoland. Ze is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs, maar richt zich ook op onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Wij leggen ons toe op agribusiness in al haar facetten; op agrofood & ondernemen en mens, dier & gezondheid.

Goldbeck Solar

Goldbeck Solar is een gevestigde naam op het gebied van zon energie. Deze Duitse partij heeft al 20 jaar ervaring met de bouw van verschillende zonneparken verspreid over de wereld. Gewaardeerd partner voor de bouw van onze zonneparken.

Wageningen University & Research

Groenste universiteit van de wereld, gespecialiseerd op gebied van landbouw, flora & fauna en duurzaamheid. Onderzoek en ontwikkel partner van Solarvation op het gebied van landbouw en zon combinaties.

Flevolandscaping

Onze vaste partner op het gebied van onderhoud en het gereedmaken van de zonnepark locaties. Flevolandscaping voert op een duurzame en verantwoorde manier het onderhoud uit van onze zonneparken. Daarnaast voeren zij ook alle activiteiten uit voor het gereedmaken van de locaties zoals grondverzet, egaliseren, drainage en meer.

Triodos bank

De hoofdfinanciering van Solarvation wordt verzorgd door Triodos bank.