Solarvation is een samenwerkingsproject van bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen. De deelnemers in het project vullen elkaar aan met hun specifieke expertise en kennis. Met elkaar tillen ze het grootste zonnepanelenproject van Nederland van de grond.

Application Centre for Renewable Resources

ACRRES(Application Centre for Renewable Resources) is hét landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen. Het is onderdeel van Wageningen University Research (WUR). Het team bestaat uit een mix van deskundigen vanuit verschillende disciplines. Het praktijkcentrum is een krachtenbundeling van de Lelystadse kennisinstellingen.

Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool is een grote onderwijsinstelling in Flevoland. Ze is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs, maar richt zich ook op onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Wij leggen ons toe op agribusiness in al haar facetten; op agrofood & ondernemen en mens, dier & gezondheid.

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert in Flevoland en Gooi en Vechtstreek de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van de leefomgeving. Ze kan door het inzetten van de expertise en kennis van zijn medewerkers bijdragen aan een duurzame samenleving.

Gemeente Lelystad

Gemeente Lelystad wil in 2025 energieneutraal opereren. Dat vraagt een investering in duurzame energie. Solarvation is een partner bij de zoektocht naar en oplossing voor het aanwenden van zonnepanelen.

Provincie Flevoland

Provincie Flevoland blijft als meest duurzame provincie van Nederland pionieren met duurzaamheid en stimuleert initiatieven daartoe. Een van de podia is de Floriade Almere 2022, waar Solarvation zich presenteert.

De ondernemers

Het project Solarvation is een initiatief van Luke Bouwman en Kees van Woerden. Beiden zijn betrokken Flevolanders én beiden zijn ondernemer in de regio.

Zonnepanelendelen.nl

Voor de crowdfunding werkt Solarvation samen met het bedrijf ‘zonnepanelendelen.nl, een online initiatief dat particulieren én bedrijven mogelijkheden biedt om te participeren in zonneparken. Dat kan al vanaf €25. Maar ook participatie met grotere bedragen is mogelijk.

Triodos bank

De hoofdfinanciering van Solarvation wordt verzorgd door Triodos bank.