1. Hoe groot is het zonnepark? 28 hectare
  2. Hoeveel huishoudens worden er mee voorzien? 10.000
  3. Hoeveel draagt dit bij aan een energie-neutraal Lelystad? 7,5%
  4. Wanneer is het project startklaar? In september 2019
  5. Wie kunnen meedoen? Burgers, bedrijven en overheden

Zonne-energie voor 10.000 huishoudens

Een uniek project met brede uitstraling

Onderzoek en innovatie

Solarvation wekt niet uitsluitend duurzame energie op, het levert ook een bijdrage aan de innovatie van duurzame energieopwekking.

Probleemlocaties

Solarvation wil probleemlocaties her-inrichten én duurzame meerwaarde bieden door de sanering te koppelen aan de realisatie van zonne-energie.

Participatie

Burgers en bedrijven hebben mogelijkheid om te investeren, dat kan al vanaf €25 (www.zonnepanelendelen.nl)

“De zon, onze eeuwige bron van energie. Krachtig, duurzaam én heel bruikbaar. Wij hebben de hebben de zon omarmd en in Lelystad ontwikkelen we een zonnepark van 28 hectare op het erf van een voormalige proefboerderij. Dat was een zogeheten probleemlocatie die we eerst zorgvuldig hebben gesaneerd voordat er zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Zo snijdt het duurzaamheidsmes aan twee kanten.”   

Kees van Woerden en Luke Bouwman