Samen bouwen aan duurzame energie

Veel projecten van Solarvation zijn oplossingen voor zogeheten probleemlocaties. Via maatwerk oplossingen hebben wij in samenwerking met de grondeigenaren gezocht naar de beste volgende stap. Hierbij wordt rekening gehouden met de omgeving en de toekomst.

Zoekt u een partner bij uw project? Solarvation denkt graag met u mee. Maak dus vooral gebruik van onze expertise. Ook kunt u een compleet project aan ons uitbesteden.

Project Wisentweg Lelystad

Op een voormalige onderzoeklocatie van de WUR belemmerden oude stallen en andere legen panden hergebruik van de grond voor landbouwdoeleinden. Daarnaast was er sprake van overlast. Solarvation saneerde de locatie en realiseerde er een zonnepark. Op die manier kan de structuur van de grond de komende 25 jaar weer herstellen om vervolgens een herbestemming voor landbouw te kunnen krijgen.

Status: Gerealiseerd

Kerncijfers: 28 ha en 39 Mw

Project Edelhertweg Lelystad

De WUR onderzoeklocatie aan de Edelhertweg in Lelystad is ruim 40 jaar geleden gebouwd. Het is een verzameling van gebouwen, laboratoria en kantoren waarvan de rol door de jaren heen in belang is afgenomen. Daardoor stonden veel panden leeg. De locatie paste niet in de strategische plannen van de WUR waardoor ze niet meer in aanmerking kwamen voor renovatie..

Solarvation ontwikkelde voor de herontwikkeling van het gebied een saneringsplan. De grond wordt gepacht zodat het op enig moment weer gebruikt kan worden voor andere doeleinden. De verouderde groenvoorziening is gekapt en met nieuwe inplant krijgt de natuur de kans een nieuw evenwicht te gaan vormen.

Daarnaast wordt het terrein ingericht met een innovatief en hoog renderend solar-systeem.

Status: Voorbereiding bouw/locatie gereedmaken

Kerncijfers: 30 ha en 45 Mw

Project Runderweg/Bioscience Lelystad

Naast het Bioscience Center in Lelystad ligt een stuk grond van ongeveer 10 hectare voor onderzoek. Enkele jaren geleden zijn deze onderzoeken afgerond. Sindsdien heeft het terrein geen functie, mede doordat de keuze is gemaakt om nieuwe onderzoeken op andere locaties uit te voeren.

Solarvation verzorgt de zorgvuldig sanering van de onderzoeksgebouwen en installaties. Materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled. De grond wordt zorgvuldig bewerkt en geschikt gemaakt voor de realisatie van een zonnepark. Na de afgesproken pachtperiode kan de grond weer multifunctioneel worden ingezet.

Status: Voorbereiding bouw/locatie gereedmaken

Kerncijfers: 10 ha en 15 mw

Project Sunbiose/Onderzoek

Binnen het zonnepark Wisentweg in Lelystad is een gebied vrijgehouden voor onderzoek, educatie en innovatie. Het RVO heeft een subsidie voor onderzoek toegekend in februari 2021. Samen met de WUR gaat hier onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden tot het verbouwen van gewassen onder een nieuwe verrijdbaar Solar systeem. Dit Solar systeem is gemonteerd op rails.

De bouw van het nieuwe systeem wordt in april 2021 afgerond worden, waarna het meerjarige onderzoek kan beginnen.

Uw project?

Heeft u een geschikte locatie? Bent u zelf bezig met het een project? Heeft u hulp nodig of wilt u het uitbesteden? U kunt met ons een samenwerking aangaan. Wij kunnen u op alle vlakken in het proces ondersteunen en helpen of het project voor u uitvoeren.

Bezig met een project in omgeving Lelystad? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Zoals u misschien al ondervonden heeft is de aansluitcapaciteit in de regio nihil. Gelukkig wordt er een nieuw onderstation met een capaciteit van 1000MW gebouwd. Solarvation heeft zich ingekocht op het recht voor 500MW. Wij kunnen u dus helpen aan een aansluiting, neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.