Een groot zonnepark zoals dat van Solarvation, bestrijkt een behoorlijk oppervlakte. Juist daarom is het van belang om te onderzoeken of er mogelijk ook ruimte blijft voor de teelt van energie-gewasssen. Dat zijn planten die onder de zonnepanelen kunnen groeien en ook geoogst kunnen worden. Vervolgens kan de biomassa worden gebruikt als grondstof voor de opwekking van duurzame energie. Welke gewassen mogelijk geschikt zijn voor de teelt onder de panelen en hoe die dan geteeld zouden kunnen worden, is op dit moment nog niet bekend. Er is samen met de partners van Solarvation een verkennend onderzoek opgestart worden om de mogelijkheden te onderzoeken.