Ten behoeve van de energiebehoefte van circa 10.000 huishoudens worden zonnepanelen aangelegd op duurzaam gebouwde constructies.