Sloop van de bestaande verouderde gebouwen van de proefboerderij inclusief de verwijdering van asbest. Het puin wordt zoveel mogelijk gerecycled.