Zoeken naar partners die aansluiting kunnen vinden in Solarvation. Diverse partners hebben zich inmiddels gecommitteerd aan het project.