Toekenning subsidie van RVO voor de aangevraagde MOOI (Missiegedreven, Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) subsidie. Onderzoek wordt uitgevoerd naar het telen van gewassen in combinatie met zonne energie. In samenwerking met de WUR en er wordt gebruik gemaakt van het MARCS Solar systeem van Goldbeck Solar.