Veldonderzoek

Oriëntatie op de mogelijkheden en marktbehoeftes. Zonnepanelen komen als beste optie naar voren. De vergunningen zijn inmiddels rond. Read More

Samenwerkingspartners

Zoeken naar partners die aansluiting kunnen vinden in Solarvation. Diverse partners hebben zich inmiddels gecommitteerd aan het project.  … Read More

Start sanering gebouwen

Sloop van de bestaande verouderde gebouwen van de proefboerderij inclusief de verwijdering van asbest. Het puin wordt zoveel mogelijk gerecycled. Read More

Installatie constructie

Ten behoeve van de energiebehoefte van circa 10.000 huishoudens worden zonnepanelen aangelegd op duurzaam gebouwde constructies.    … Read More

Oplevering eerste deel

Ter grootte van 20 hectare worden zonnepanelen aangelegd en zijn bezoekers welkom om hun ‘eigen paneel’ te zien liggen. Read More

Start informatiecentrum

Om bezoekers (waaronder scholen, bedrijven en verenigingen) te informeren over het park en de mogelijkheden van duurzame energie. Read More

  • 1
  • 2